Fizikalna terapija

Nađeno je 1 firmi u ovoj kategoriji

Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio

Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio je pored već višestruko dokazane terapijske superiornosti kombinovanja HBO i fizikalne terapije, zahvaljujući saradnji sa stručnjacima iz zemlje i inostranstva u svoj terapijski program uvrstio i primenu PRP terapije (Platelet Rich Plasma), i na taj način omogućio pacijentima da na jednom mestu mogu dobiti trenutno najkompletniju terapijsku šemu za rehabilitaciju širokog spektra stanja i oboljenja. Ideje i zajednički rad ...