Slane sobe

Nađeno je 1 firmi u ovoj kategoriji

Slana soba Viva So

Slana soba Viva So – Slana soba je prostorija čiji su zidovi, plafon i pod obloženi prirodnom kamenom soli iz rudnika. Poseban uređaj, koji se zove HALOGENERATOR, raspršuje u sobu najfinije čestice kamene soli stvarajući klimu kakva se nalazi u slanim pećinama. Slana soba VIVA SO koristi halogenerator najvećeg svetskog proizvođača AEROMED – HALOMED halogeneratora sa više od 3000 instalacija na svim kontinentima. Za učinak HALOMEDOVIH aparata brine ...