Informacioni sistemi

Nađeno je 2 firmi u ovoj kategoriji

Agencija Connect

Connect je ovlašćeni registar .rs domena. Preko našeg servisa za registraciju domena www.registracija.rs, jednostavno i brzo registrujte domen. Naši serveri sa cpanelom će Vaš sajt učiniti dostupnim 24/7 cele godine. Ljubazna i dostupna podrška putem emaila i telefona Vam je stalno na raspolaganju. Detaljnije o našoj hosting ponudi na sajtu www.registracija.rs/hosting/

NAK projektovanje i inženjering

NAK projektovanje i inženjering je osnovan 2010. sa ciljem da pruži najnovija i moderna rešenja u oblasti mašinstva, elektrotehnike, i kompjuterskih nauka. NAK projektovanje i inženjering se bavi izradom projekata, studija, tehničkih rešenja i praktičnom realizacijom u oblasti mašinstva, elektrotehnike i informacionih tehnologija. U oblasti automatskog upravljanja – izrada matematičkih modela i projektovanje upravljanja – fokus je ...